Załoga

Latanie jest sprawą zaufania a bezpieczeństwo jest podstawowym parametrem, na który spółka Travel Service kładzie największy nacisk.

Spółka Travel Service jest certyfikowana jako lotniczy przewoźnik do regularnych i czarterowych przewozów pasażerów i ładunków zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Ten certyfikat dotyczy jej marki handlowej dla linii regularnych Smartwings. Travel Service spełnia również ostre wymagania FAA-Federalnego Urzędu ds. Lotnictwa USA i otrzymał pozwolenie na wykonywanie transportu lotniczego do i z USA.

Crew Travel Service

Dla Travel Service i jej marki handlowej dla linii regularnych Smartwings latają doświadczeni i doskonale wyszkoleni piloci. Ćwiczenie i sprawdzanie umiejętności pilotów odbywa się całkowicie zgodnie z surowymi wymaganiami Unii Europejskiej w ośrodkach szkoleniowych na nowoczesnych urządzeniach do szkolenia pilotów – kompleksowych symulatorach lotu nie tylko w ČR, ale i w innych krajach Unii Europejskiej. Na podstawie tego kompleksowego szkolenia piloci spółki Travel Service i SmartWings uzyskali uprawnienia do wykonywania lotów w Europie, Afryce, Północnej i Południowej Ameryce, na Bliski i Środkowy Wschód i do krajów Azji Południowo-Wschodniej. Wszyscy piloci, którzy systematycznie latają dla Travel Service, muszą ukończyć powtarzane co pół roku ćwiczenia na symulatorach lotu i co roku poddać się sprawdzeniu swoich umiejętności, podczas którego muszą udowodnić swoje lotnicze kwalifikacje.

Personel pokładowy, który troskliwie dba o Państwa bezpieczeństwo i wygodę podczas lotu, jest również szkolony i egzaminowany zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Tr standardy koncentrują się w szczególności na bezpieczeństwie pasażerów. Travel Service i SmartWings stawia jako swój kolejny priorytet jakość usług świadczonych podróżnym. Dlatego znaczna część szkolenia personelu pokładowego koncentruje się na profesjonalnych nawykach przy obsłudze pasażerów i komunikowaniu się z nimi. Bezpieczeństwo i regularność nowoczesnego transportu lotniczego zależy w znacznej mierze od wysokiej jakości zaplecza naziemnego. Personel naziemny Travel Service zapewnia sprawne funkcjonowanie przewozów przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Organizacja przewozów i działanie wszystkich komórek naziemnych jest koordynowana przez Kontrolę operacyjną, która na bieżąco kontroluje ruch wszystkich samolotów w powietrzu i przygotowanie do lotu samolotów, które znajdują się na ziemi oraz koordynuje działania wszystkich współpracujących komórek organizacyjnych. Dyspozytorzy operacyjni, koordynatorzy lotnisk, nawigatorzy, planiści załóg, kierowcy samochodów dla załóg i cateringu, technicy i mechanicy pracują na zmiany tak, aby operacje lotnicze odbywały się bezpiecznie i dokładnie z harmonogramem lotów.

Travel Service pilots

W roku 2016 Travel Service pomyślnie zakończył rygorystyczny audyt bezpieczeństwa międzynarodowej organizacji lotnictwa IATA (International Air Transport Association). Program audytu IOSA (IATA Operational Safety Audit) sprawdza bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług. Spółki lotnicze uczestniczące w programie muszą wykazać wypełnienie rygorystycznych międzynarodowych standardów dla norm bezpieczeństwa i jakości usług.