Pro cestující

Cílem naší letecké společnosti je zaručit Vám maximální bezpečnost a pohodlí během letu, nabídnout kvalitní služby a současně konkurenční výhodu v podobě zajímavých cen.

Poplatky za zavazadla a další služby

Ceník dodatečných služeb

DRUH SLUŽBY CENA ZA JEDNOTLIVÝ LET
Kód (EBT) Popis služby EUR USD* CZK PLN* GBP*
ABAG Nadváha zavazadla nad 23 kg
(max. do 32 kg / 1 ks)

Platba 36 a více hodin před odletem

25 32 650 115 23
ABAG Nadváha zavazadla nad 23 kg
(max. do 32 kg / 1 ks)

Platba méně než 36 hodin před odletem

35 43 910 160 32
PDBG Každý další kus zavazadla

Platba 36 a více hodin před odletem

25 32 650 115 23
PDBG Každý další kus zavazadla

Platba méně než 36 hodin před odletem

35 43 910 160 32
PDBG Každý další kus zavazadla

Platba u odletového východu

45 55 1170 203 42
PETC ** Živé zvíře přepravované v kabině pro cestující (1 ks) 59 75 1500 240 50
AVIH ** Živé zvíře přepravované v nákladovém prostoru (1 ks) 119 150 3000 480 100
SPEQ 32KG Sportovní vybavení (1 ks) o váze do 32,0 kg 59 75 1500 240 50
WEAP Zbraň (1 ks) a střelivo (max. 200 nábojů) 59 75 1500 240 50
UMNR Nedoprovázené dítě (1 osoba) 59 75 1500 240 50
MAAS Asistenční služba Meet and assist (1 osoba) 59 75 1500 240 50
*) Ceny v USD, PLN a GBP jsou orientační.
**) PETC/AVIH: V případě PETC nesmí celková váha včetně schrány překročit 8 kg, přičemž rozměry schrány nesmí být větší než 43 × 30 × 27 cm. V případě překročení těchto limitů, musí být zvíře přepravováno jako AVIH. V případě AVIH nesmí celková váha včetně schrány překročit 32 kg.

Veškeré poplatky jsou vybírány jako jednosměrné za každý jednotlivý let. Od cestujícího, který má návazné lety, budou na výchozím letišti jeho cesty vybrány příslušné poplatky za všechny lety (příslušné poplatky jsou vynásobeny počtem letů) až do cílové destinace (destinace,do níž jsou odbavena zavazadla cestujícího).

Cestující, který si u svojí cestovní kanceláře předplatí zvýšený limit pro volnou váhu zavazadel, je povinen uhradit při odbavení na letišti příslušný doplatek, jestliže jeho skutečná váha zavazadel překročí limit, který si předplatil.

Děti

Nezletilé osoby starší 12 let

Nezletilé osoby starší dvanácti let (v době přijetí k přepravě) jsou pokládány za dospělé. Pokud požadujete službu pro nedoprovázené dítě, stáhněte si a vyplňte tento formulář - Nedoprovázené dítě / Meet and Assist Service (MAAS). Služba je zpoplatněna částkou 60 EUR za segment.

Děti 6-11 let

Děti platí plné jízdné a je pro ně nutná služba nedoprovázené dítě zpoplatněná částkou 60 EUR za segment. Prosíme stáhněte a vyplňte tento formulář - Nedoprovázené dítě / Meet and Assist Service (MAAS).

Malé děti do 2 let (8 dní – 23 měsíců včetně)

Malé děti do 2 let musí být uvedeny v rezervaci spolu s dospělou osobou. Malé děti do 2 let platí jízdné ve výši 10% z tarifu.

Kvůli bezpečnosti a pojištění musí být malé děti doprovázeny osobami staršími 18ti let v poměru 1 dospělý na 1 malé dítě.

Děti mladší 2 let cestují na klíně jednoho z rodičů nebo opatrovníka. Malé děti nemají nárok na zavazadla zdarma. Pokud dítě dosáhne věku 2 let před uskutečněním zpáteční cesty, musí zaplatit plnou cenu jízdného včetně příslušných poplatků. Při odbavení můžeme žádat o prokázání věku dítěte. Při odbavení mějte při sobě příslušné doklady.

Novorozenci (0-7 dní)

Smartwings nepřepravuje novorozené děti do 7 dní věku.

Cestující se speciálními potřebami

MEDICAL CLEARANCE FORM – formulář potvrzující způsobilost k přepravě
Medical Information Form (MEDIF)

Cestující se speciálními potřebami nebo omezenou pohyblivostí

Smartwings doporučuje nahlásit a objednat potřebu speciální služby/asistence v den rezervace letenky nebo neprodleně poté buďto v cestovní agentuře nebo v případě přímé rezervace použitím telefonní linky SmartCall. V opačném případě se cestující vystavuje riziku, že nebude možné asistenci či speciální službu zajistit či poskytnout.

Zlomená noha v sádře

Jestliže sádra končí nad kolenem a znemožňuje tak pokrčení nohy, musíte si zakoupit letenku na další dvě dodatečná místa za standardní cenu (celkem tři místa – jedno pro vás a dvě pro vaši zlomenou nohu). Prosím, kontaktujte vaši cestovní kancelář nebo v případě přímé rezervace telefonní linku SmartCall.

Pokud sádra končí pod kolenem a pokrčení nohy tak není znemožněno, není třeba dokupovat další místa.

Pozor: Z důvodu možného vzniku přetlaku uvnitř sádry a jejího možného poškození musí mít sádra na svých koncích otvory.

Cestující používající injekční stříkačky (z prokazatelných zdravotních důvodů)

Jestliže cestující potřebuje použít z prokazatelných zdravotních důvodů injekční stříkačku během letu (například diabetici), musí mít s sebou platné lékařské potvrzení. Tento doklad musí mít cestující stále při sobě (při odbavení, na palubě, i po výstupu z letadla).

Těhotné ženy

Pro bezpečnost a pohodlí těhotných žen cestujících se Smartwings platí následující pravidla:

Smartwings vyžaduje lékařské potvrzení či těhotenskou knížku dosvědčující ve kterém měsíci těhotenství se cestující nachází. Jestliže cestující nebude schopna toto prokázat při odbavení, nebude přijata k přepravě. V tomto případě SmartWings nabídne možnost přerezervování na nejbližší vhodný let tak, aby si cestující potřebné potvrzení mohla obstarat.

34 a více týdnů těhotenství

Smartwings nepřepravuje ženy těhotné déle než 34 týdnů.

Během rezervace letenky musí těhotná žena informovat SmartWings o svém zdravotním stavu.

Objemní cestující

Jestliže si cestující přeje zajistit sedadlo navíc, musí toto místo uhradit stejným způsobem, jako by se jednalo o dalšího cestujícího. V takovém případě je nutné kontaktovat vaši cestovní agenturu nebo naše rezervační centrum.

Zrakově a sluchově postižení

Cestujícím se zrakovým či sluchovým postižením je zdarma poskytována speciální péče na palubě i v prostorách letiště. Tyto služby je nutno objednat přes vaši cestovní agenturu nebo v případě přímé rezervace v telefonickém rezervačním centru co možná nejdříve po provedení rezervace. V opačném případě se může stát, že SmartWings nebudou schopny požadované služby zajistit.

Smartwings přijímá na palubu pouze jednoho slepeckého psa (zdarma) vyjma letů do Velké Británie a Irska. Přeprava slepeckého psa musí být nahlášena cestovní agentuře nebo v případě přímé rezervace našemu telefonickému rezervačnímu centru, a to nejlépe ještě v ten den, kdy byla provedena rezervace letenky. V opačném případě se může stát, že Smartwings nebudou schopny požadované služby zajistit.

Pro jednoduchost objednání speciálních služeb pro zrakově postižené uvádíme následující přehled:

Možnost A: Slepí či zrakově postižení cestující, kteří potřebují doprovod z terminálu do letadla nebo od letadla do terminálu.

Možnost B: Slepí či zrakově postižení cestující, kteří cestují se slepeckým psem a potřebují doprovod z terminálu do letadla nebo od letadla do terminálu.

Možnost C: Slepí či zrakově postižení cestující, kteří nepotřebují žádný doprovod poskytnutý leteckou společností.

Možnost D: Slepí či zrakově postižení cestující, kteří cestují se slepeckým psem a nepotřebují žádný doprovod poskytnutý leteckou společností.

Cestující s omezenou pohyblivostí

Vzhledem k maximálnímu počtu čtyřech cestujících s omezenou pohyblivostí na jeden let, musí být zpráva o zdravotním stavu a žádost o speciální péči podána cestovní agentuře nebo v případě přímé rezervace naší telefonické rezervační lince, a to nejlépe ještě v ten den, kdy byla provedena rezervace letenky. V opačném případě se může stát, že Smartwings nebudou schopny požadované služby zajistit.

Cestující s omezenou pohyblivostí může použít svůj vlastní invalidní vozíček. Vozíček může být také poskytnut na letišti. Asistence i poskytnutí vozíčku na letišti jsou poskytovány zdarma.

Vozíčky s bateriemi podléhají určitým přepravním omezením. Při rezervaci nám prosím sdělte typ baterie. V každém případě je třeba mít s sebou při odbavení potvrzení o vhodnosti baterie pro leteckou přepravu. Asistence je zdarma. Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů nesmí překročit hmotnost invalidního vozíčku/skůtru apod. 40 kilogramů.

Pro jednoduchost objednání speciálních služeb pro cestující s omezenou pohyblivostí uvádíme následující přehled možností:

Varianta 1: Cestující, který potřebuje letištní invalidní vozíček a asistenci v letištní hale k letadlu.

Varianta 2: Cestující, který potřebuje letištní invalidní vozíček a asistenci v letištní hale k letadlu a rovnež asistenci při nástupu/výstupu z/do letadla.

Varianta 3: Cestující, který potřebuje pouze letištní invalidní vozíček, ale nepotřebuje asistenci k letadlu.

Varianta 4: Cestující, který nepotřebuje vozíček ani asistenci v letištní hale k letadlu, ale potřebuje asistenci při nástupu/výstupu z/do letadla.

Varianta 5: Cestující s vlastním invalidním vozíčkem, vyžadující pouze asistenci přes letištní halu k letadlu.

Varianta 6: Cestující s vlastním invalidním vozíčkem, vyžadují asistenci přes letištní halu k letadlu a rovnež asistenci při nástupu/výstupu z/do letadla.

Varianta 7: Cestující s vlastním invalidním vozíčkem, který nevyžaduje asistenci přes letištní halu k letadlu, ale vyžaduje použití asistenci při nástupu/výstupu z/do letadla.

Varianta 8: Cestující s vlastním invalidním vozíčkem, který nepotřebuje žádnou asistenci.

Osobní průvodce

Cestující, kteří patří do jedné z níže uvedených skupin, musí mít zajištěn svůj vlastní osobní doprovod. Doprovodná osoba platí aktuální cenu platnou v době rezervace.

Osoba s intelektuální nezpůsobilostí, která není schopna porozumět nebo přiměřeně reagovat na bezpečnostní instrukce pracovníků Smartwings.

Osoby s takovým postižením sluchu a zraku zároveň, že není možná standardní komunikace s pracovníky Smartwings.

Kyslík

Z bezpečnostních důvodů Smartwings nedovoluje cestujícím vzít si na palubu vlastní kyslíkové bomby. Jestliže cestující potřebuje použít kyslík během letu, musí tuto službu vyžádat v den rezervace letenky. Cestující musí cestovat s dopisem od lékaře, který potvrzuje, že cestující je schopen letu. Bez potvrzení bude přeprava odmítnuta.

Kyslík lze objednat v telefonickém rezervovačním centru. Poplatek činí 200 EUR za 311.5 L. Poplatek je stanoven na jednu jednosměrnou rezervaci. Poplatek musí být zaplacen při objednání. Poplatek nelze uhradit na letišti před odletem. Poplatek je nevratný, a to i v případě, kdy kyslík nebyl využit. Kyslík musí být objednán s dostatečným předstihem. Kyslík musí být zarezervován s dostatečným předstihem a nemůže být potvrzen do té doby, než obdržíme od cestujícího lékařské potvrzení, že cestující potřebuje během letu kyslík, je schopný letu a že námi poskytnutý kyslík je pro cestujícího vhodný.

Bezpečnost

Létání je věc důvěry a bezpečnost je zásadním parametrem, na který klade společnost Travel Service a její obchodní značka Smartwings největší důraz.

Travel Service / Smartwings je certifikována jako letecký dopravce pro pravidelnou i charterovou obchodní dopravu cestujících i nákladů podle pravidel Evropské Unie. Naše společnost také splnila náročné požadavky FAA-Federálního úřadu pro letectví USA a získala povolení provádět leteckou obchodní dopravu do a z USA.

Bezpečnost a pravidelnost moderní letecké dopravy závisí do značné míry na kvalitním pozemním zázemí. Pozemní personál Travel Service zabezpečuje hladký chod celého provozu 24 hodin denně 365 dní v roce. Letový provoz a činnost všech pozemních složek jsou koordinovány Operační kontrolou, která průběžně sleduje pohyb všech letadel za letu i přípravu k letu letadel, které se nacházejí na zemi a koordinuje činnost všech zúčastněných složek.

Operační dispečeři, koordinátoři letišť, navigátoři, plánovači posádek, řidiči posádkových a cateringových automobilů, technici a mechanici se střídají ve směnách tak, aby letové operace probíhaly bezpečně a přesně podle letového řádu.

Travel Service je opakovaně držitelem certifikátu IOSA (IATA Operational Safety Audit) představující nejpokročilejší standardy provozní bezpečnosti a kvality v letecké přepravě.

Kam dále?