Posádka

Lietanie je vec dôvery a bezpečnosť je zásadným parametrom, na ktorý spoločnosť Travel Service kladie najväčší dôraz.

Spoločnosť Travel Service je certifikovaná ako letecký dopravca pre pravidelnú aj charterovú obchodnú dopravu cestujúcich aj nákladov podľa pravidiel Európskej Únie. Tento certifikát sa vzťahuje aj na jej obchodnú značku pre pravidelné linky Smartwings. Travel Service tiež splnil náročné požiadavky FAA-Federálneho úradu pre letectvo USA a získal povolenie poskytovať leteckú obchodnú dopravu do a z USA.

Crew Travel Service

Pre Travel Service a jej obchodnú značku pre pravidelné linky Smartwings lietajú skúsení a výborne vycvičení piloti. Výcvik a preskúšanie pilotov prebieha naprosto v súlade s prísnymi pravidlami Európskej Únie vo výcvikových strediskách na moderných zariadeniach pre výcvik pilotov – komplexných letových simulátoroch, a to nielen v ČR, ale tiež v iných krajinách v rámci Európskej Únie. Na základe tohto sústredeného výcviku získali piloti spoločnosti Travel Service a SmartWings oprávnenie lietať v Európe, Afrike, Severnej a Južnej Amerike, na Blízky a Stredný východ a do krajín juhovýchodnej Ázie. Všetci piloti, ktorí už pre Travel Service bežne lietajú, musia každého pol roka absolvovať opakovací výcvik na letových simulátoroch a každý rok preskúšanie profesionálnych vedomostí, pri ktorom musia znovu obhájiť svoju leteckú kvalifikáciu.

Palubný personál, ktorý starostlivo dbá o Vašu bezpečnosť a pohodlie v priebehu letu, je tiež vycvičený a skúšaný podľa štandardov Európskej Únie. Tieto štandardy sú zamerané najmä na bezpečnosť cestujúcich. Travel Service a SmartWings ako svoju ďalšiu prioritu stanovujú kvalitu služieb poskytovaných cestujúcim. Preto je značná časť výcviku palubného personálu zameraná na profesionálne návyky pri obsluhe cestujúcich a pri komunikácii s nimi. Bezpečnosť a pravidelnosť modernej leteckej dopravy do značnej miery závisí od kvalitného pozemného zázemia. Pozemný personál Travel Service zabezpečuje hladký chod celej prevádzky 24 hodín denne 365 dní v roku. Letová prevádzka a činnosť všetkých pozemných zložiek sú koordinované Operačnou kontrolou, ktorá priebežne sleduje pohyb všetkých lietadiel za letu, a aj prípravu k letu lietadiel, ktoré sa nachádzajú na zemi a koordinuje činnosť všetkých zúčastnených zložiek. Operační dispečeri, koordinátori letísk, navigátori, plánovači posádok, šoféri posádkových a cateringových automobilov, technici a mechanici sa striedajú v zmenách tak, aby letové operácie prebiehali bezpečne a presne podľa letového poriadku.

Travel Service pilots

V roku 2016 Travel Service úspešne absolvoval prísny bezpečnostný audit medzinárodnej leteckej organizácie IATA (International Air Transport Association). Auditný program IOSA (IATA Operational Safety Audit) preveruje bezpečnosť a kvalitu prevádzky. Letecké spoločnosti zapojené do programu musia preukázať splnenie prísnych medzinárodných štandardov prevádzkovej bezpečnosti a kvality.