Pre cestujúcich

Cieľom našej leteckej spoločnosti je zaručiť Vám maximálnu bezpečnosť a pohodlie v priebehu letu, poskytnúť kvalitné služby a súčasne konkurenčnú výhodu v podobe zaujímavých cien.

Poplatky za batožinu a ďalšie služby

Cenník doplnkových služieb

DRUH SLUŽBY CENA ZA JEDNOTLIVÝ LET
Kód (EBT) Popis služby EUR USD* CZK PLN* GBP*
*) *Ceny v USD, PLN a GBP sú orientačné
**) PETC/AVIH: V prípade PETC celková váha vrátane schránky nesmie rekročiť 8 kg, zatiaľ čo rozmery schránky nesmú byť väčšie než 43 x 30 x 27 cm. V prípade prekročenia týchto limitov, musí byť zviera prepravované ako AVIH. V prípade AVIH celková váha vrátane schránky nesmie prekročiť 32 kg.
ABAG Nadváha batožiny nad 23 kg
(max. do 32 kg/kus)

Platba 36 a viac hodín pred odletom

25 32 650 115 23
ABAG Nadváha batožiny nad 23 kg
(max. do 32 kg/kus)

Platba menej než 36 hodín pred odletom

35 43 910 160 32
PDBG Ďalší kus batožiny

Platba 36 a viac hodín pred odletom

25 32 650 115 23
PDBG Ďalší kus batožiny

Platba menej než 36 hodín pred odletom

35 43 910 160 32
PDBG Ďalší kus batožiny

Platba v odletovom východe

45 55 1170 203 42
PETC ** Živé zviera prepravované v kabíne pre cestujúcich (1 ks) 59 75 1500 240 50
AVIH ** Živé zviera prepravované v nákladnom priestore (1 ks) 119 150 3000 480 100
SPEQ 32KG Športové vybavenie (1 ks) s váhou do 32,0 kg 59 75 1500 240 50
WEAP Zbraň (1 ks) a strelivo (max. 200 nábojov) 59 75 1500 240 50
UMNR Nesprevádzané dieťa (1 osoba) 59 75 1500 240 50
MAAS Asistenčná služba „uvítať a pomôcť“ - „Meet and Assist“ (1 osoba) 59 75 1500 240 50

Všetky poplatky sa vyberajú ako jednosmerné za každý jednotlivý let. Od cestujúceho, ktorý má nadväzné lety, sa na východiskovom letisku jeho cesty vyberú príslušné poplatky za všetky lety (príslušné poplatky sú vynásobené počtom letov) až do cieľovej destinácie (destinácie, do ktorej je odbavená batožina cestujúceho).

Cestujúci, ktorý si vo svojej cestovnej kancelárii predplatí zvýšený limit na voľnú váhu batožiny, je pri odbavení na letisku povinný uhradiť príslušný doplatok, ak jeho skutočná váha batožiny prekročí limit, ktorý si predplatil.

Deti

Neplnoleté osoby staršie ako 12 rokov

Neplnoleté osoby staršie ako dvanásť rokov (v dobe prijatia k preprave) sú považované za dospelé. Pokiaľ požadujete službu pre nesprevádzané dieťa, stiahnite si a vyplňte tento formulár – Nesprevádzané dieťa / Meet and Assist Service (MAAS). Služba je spoplatnená sumou 60 EUR za úsek.

Deti od 6 do 11 rokov

Deti platia plné cestovné a je pre nich nutná služba pre nesprevádzané dieťa spoplatnená sumou 60 EUR za úsek. Stiahnite si a vyplňte, prosím, tento formulár – Nesprevádzané dieťa / Meet and Assist Service (MAAS).

Malé deti do 2 rokov (8 dní – 23 mesiacov vrátane)

Malé deti do 2 rokov musia byť uvedené v rezervácii spolu s dospelou osobou. Malé deti do 2 rokov platia 10% z cestovného.

Kvôli bezpečnosti a poisteniu musia byť malé deti sprevádzané osobami staršími ako 18 rokov v pomere 1 dospelý na 1 malé dieťa.

Deti mladšie ako 2 roky cestujú na lone jedného z rodičov alebo opatrovníka. Malé deti nemajú nárok na batožinu zadarmo. Ak dieťa dosiahne vek dvoch rokov pred uskutočnením spiatočnej cesty, musí zaplatiť plnú cenu cestovného vrátane príslušných poplatkov. Pri odbavení môžeme žiadať o preukázanie veku dieťaťa. Pri odbavení majte pri sebe príslušné doklady.

Novorodenci (0 – 7 dní)

Smartwings neprepravuje novorodené deti do 7 dní ich veku.

Cestujúci so špeciálnymi požiadavkami

MEDICAL CLEARANCE FORM – Formulár zdravotnej spôsobilosti
Medical Information Form (MEDIF)

Cestujúci so špeciálnymi požiadavkami alebo obmedzenou pohyblivosťou

Smartwings doporučuje nahlásiť požiadavku a objednať špeciálnu službu / asistenciu v deň rezervácie letenky alebo ihneď potom a to buď v cestovnej agentúre alebo v prípade priamej rezervácie použitím telefonickej linky SmartCall. V opačnom prípade sa cestujúci vystavuje riziku, že nebude možné asistenciu alebo špeciálnu službu zabezpečiť alebo poskytnúť.

Zlomená noha v sadre

V prípade, že sadra končí nad kolenom a zabraňuje tak v pokrčení nohy, musíte si zakúpiť letenku na ďalšie dve dodatočné miesta za štandardnú cenu (spolu tri miesta – jedno pre vás a dve pre vašu zlomenú nohu). Kontaktujte, prosím, vašu cestovnú kanceláriu alebo v prípade priamej rezervácie telefonickú linku SmarCall.

V prípade, že sadra končí pod kolenom a nie je tak znemožnené pokrčenie nohy, nie je potrebné dokúpiť ďalšie miesta.

Pozor: Z dôvodu možnosti vzniku pretlaku vo vnútri sadry a jej možného poškodenia musí mať sadra na svojich koncoch otvory.

Cestujúci používajúci injekčné striekačky (z preukázateľných zdravotných dôvodov)

V prípade, že cestujúci potrebuje použiť z preukázateľných zdravotných dôvodov injekčnú striekačku počas letu (napr. diabetici), musí mať so sebou platné lekárske potvrdenie. Tento doklad musí mať cestujúci stále pri sebe (pri vybavení, na palube, i po výstupení z lietadla).

Tehotné ženy

Pre bezpečnosť a pohodlie tehotných žien cestujúcich so SmartWings platia nasledujúce pravidlá:

Do 26. týždňa tehotenstva

Smartwings prepravuje tehotné ženy do 26. týždňa tehotenstva bez lekárskeho potvrdenia. Pri vybavení môže byť cestujúca požiadaná o podpísanie potvrdenia, že nie je tehotná dlhšie ako 26 týždňov.

26. až 34. týždeň tehotenstva

Smartwings vyžaduje lekárske potvrdenie preukazujúce, že cestujúca je spôsobilá na prepravu. Pokiaľ cestujúca medzi 26. a 34. týždňom tehotenstva nebude mať lekárske potvrdenie pri vybavení, nebude prijatá k preprave. V tomto prípade SmartWings ponúkne možnosť prerezervovania na najbližší vhodný let tak, aby si cestujúca mohla potrebné potvrdenie zabezpečiť.

34 a viac týždňov tehotenstva

Smartwings neprepravuje ženy tehotné viac ako 34 týždňov.
Počas rezervácie letenky musí tehotná žena informovať Smartwings o svojom zdravotnom stave.

Objemní cestujúcí

Pokiaľ si cestujúci želá zabezpečiť sedadlo naviac, musí toto miesto uhradiť rovnakým spôsobom, ako by išlo o ďalšieho cestujúceho. V takomto prípade je nutné kontaktovať cestovnú agentúru alebo naše rezervačné centrum.

Zrakovo a sluchovo postihnutí

Cestujúcim so zrakovým alebo sluchovým postihnutím je zdarma poskytovaná špeciálna starostlivosť na palube i v priestoroch letiska. Tieto služby je nutné objednať prostredníctvom vašej cestovnej agentúry alebo v prípade priamej rezervácie v telefonickom rezervačnom centre, a to čo možno najskôr po uskutočnení rezervácie. V opačnom prípade sa môže stať, že SmartWings nebude môcť požadované služby zabezpečiť.

Smartwings akceptuje na palubu lietadla iba jedného slepeckého psa (zdarma) s výnimkou letov do Veľkej Británie a Írska. Preprava slepeckého psa musí byť nahlásená cestovnej agentúre alebo v prípade priamej rezervácie nášmu telefonickému rezervačnému centru, a to najlepšie ešte v ten deň, kedy bola uskutočnená rezervácia letenky. V opačnom prípade sa môže stať, že SmartWings nebude môcť požadované služby zabezpečiť.

Pre zjednodušenie objednávania špeciálnych služieb pre zrakovo postihnutých uvádzame nasledujúci prehľad:

Možnosť A: Slepí alebo zrakovo postihnutí cestujúci, ktorí potrebuju doprovod z terminálu do lietadla alebo od lietadla do terminálu.
Možnosť B: Slepí alebo zrakovo postihnutí cestujúci, ktorí cestujú so slepeckým psom a potrebujú doprovod z terminálu do lietadla alebo od lietadla do terminálu.
Možnosť C: Slepí alebo zrakovo postihnutí cestujúci, ktorí nepotrebujú žiadny doprovod poskytovaný leteckou spoločnosťou.
Možnosť D: Slepí alebo zrakovo postihnutí, ktorí cestujú so slepeckým psom a nepotrebujú žiadny doprovod poskytovaný leteckou spoločnosťou.

Cestujúcí s obmedzenou pohyblivosťou

Vzhľadom na maximálny počet štyroch cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou na jeden let musí byť správa o zdravotnom stave a žiadosť o špeciálnu starostlivosť podaná cestovnej agentúre alebo v prípade priamej rezervácie našej telefonickej rezervačnej linke, a to najlepšie ešte v ten deň, kedy bola uskutočnená rezervácia letenky. V opačnom prípade sa môže stať, že SmartWings nebude môcť požadovanú službu zabezpečiť.

Cestujúci s obmedzenou pohyblivosťou môže použiť svoj vlastný invalidný vozík. Vozík môže byť taktiež poskytnutý na letisku. Asistencia a poskytnutie vozíka na letisku sú bezplatná služba.

Invalidné vozíky s batériami podliehajú určitým prepravným obmedzeniam. Pri rezervácii nás, prosím, informujte o type batérie. V každom prípade je potrebné mať so sebou pri vybavení potvrdenie o tom, že batéria je vhodná na leteckú prepravu. Asistencia je zdarma. Zo zdravotných a bezpečnostných dôvodov nesmie prekročiť hmotnosť invalidného vozíka / skútra a pod. 40 kilogramov.

Pre zjednodušenie objednávania špeciálnych služieb pre cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou uvádzame nasledujúci prehľad možností:

Variant 1: Cestujúci, ktorí potrebujú letiskový invalidný vozík a asistenciu v letiskovej hale k lietadlu.
Variant 2: Cestujúci, ktorí potrebujú letiskový invalidný vozík a asistenciu v letiskovej hale k lietadlu a taktiež asistenciu pri nastupovaní / vystupovaní z / do lietadla.
Variant 3: Cestujúci, ktorí potrebujú iba letiskový invalidný vozík, ale nepotrebujú asistenciu k lietadlu.
Variant 4: Cestujúci, ktorí nepotrebujú invalidný vozík ani asistenciu v letiskovej hale k lietadlu, ale potrebujú asistenciu pri nastupovaní / vystupovaní z / do lietadla.
Variant 5: Cestujúci s vlastným invalidným vozíkom vyžadujúci iba asistenciu cez letiskovú halu k lietadlu.
Variant 6: Cestujúci s vlastným invalidným vozíkom, ktorí vyžadujú asistenciu cez letiskovú halu k lietadlu a tiež asistenciu pri nastupovaní / vystupovaní z / do lietadla.
Variant 7: Cestujúci s vlastným invalidným vozíkom, ktorí nevyžadujú asistenciu cez letiskovú halu k lietadlu, ale vyžadujú použitie asistencie pri nastupovaní / vystupovaní z / do lietadla.
Variant 8: Cestujúci s vlastným invalidným vozíkom, ktorí nepotrebujú žiadnu asistenciu.

Osobný sprievod

Cestujúci, ktorí patria do jednej z nižšie uvedených skupín, musia mať zabezpečený svoj vlastný osobný sprievod. Sprievodná osoba platí aktuálnu cenu platnú v čase rezervácie.

Osoba s intelektuálnou nespôsobilosťou, ktorá nie je schopná porozumieť alebo primerane reagovať na bezpečnostné inštrukcie pracovníkov Smartwings.

Osoba s takým postihnutím sluchu a zraku zároveň, že nie je možná štandardná komunikácia s pracovníkmi Smartwings.

Kyslík

Z bezpečnostných dôvodov nedovoľuje SmartWings cestujúcim vziať si na palubu lietadla vlastné kyslíkové bomby. V prípade, že cestujúci potrebuje použiť kyslík počas letu, musí o túto službu požiadať v deň rezervácie letenky. Cestujúci musí cestovať s potvrdením od lekára, ktoré deklaruje, že je cestujúci schopný letu. Bez potvrdenia bude preprava zamietnutá.

Kyslík je možné objednať v telefonickom rezervačnom centre. Poplatok je vo výške 200 EUR za 311,5 l. Poplatok je stanovený za jednu jednosmernú rezerváciu. Poplatok musí byť zaplatený pri objednávaní. Poplatok nie je možné uhradiť na letisku pred odletom. Poplatok je nevratný, a to aj v prípade, kedy nebol kyslík využitý. Kyslík musí byť objednaný v dostatočnom predstihu. Kyslík musí byť zarezervovaný v dostatočnom predstihu a nemôže byť potvrdený do tej doby, než obdržíme od cestujúceho lekárske potvrdenie, že cestujúci potrebuje počas letu kyslík, je schopný letu a že nami poskytovaný kyslík je pre cestujúceho vhodný.

Bezpečnosť

Lietanie je vec dôvery a bezpečnosť je zásadným parametrom, na ktorý kladie spoločnosť Travel Service a jej obchodná značka SmartWings najväčší dôraz.

Travel Service / Smartwings je certifikovaný ako letecký dopravca pre pravidelnú a charterovú obchodnú dopravu cestujúcich a nákladu podľa pravidiel Európskej únie. Naša spoločnosť tiež splnila náročné požiadavky FAA – Federálneho úradu pre letectvo USA a získala povolenie vykonávať leteckú obchodnú dopravu do a z USA.

Bezpečnosť a pravidelnosť modernej leteckej dopravy závisí do značnej miery na kvalitnom prevádzkovom zázemí. Prevádzkový personál Travel Service zabezpečuje hladký chod celej prevádzky 24 hodín denne, 365 dní v roku. Letová prevádzka a činnosť všetkých prevádzkových zložiek je koordinovaná Prevádzkovou kontrolou, ktorá priebežne sleduje pohyb všetkých lietadiel za letu, tiež prípravu na let lietadiel, ktoré sa nachádzajú na zemi a koordinuje činnosť všetkých zúčastnených zložiek.

Prevádzkoví dispečeri, koordinátori letísk, navigátori, plánovači posádok, vodiči posádkových a cateringových automobilov, technici a mechanici sa striedajú v zmenách tak, aby letová prevádzka prebiehala bezpečne a presne podľa letového poriadku.

Vo februári 2014 Travel Service úspešne absolvoval prísny bezpečnostný audit medzinárodnej leteckej organizácie IATA (International Air Transport Association). Program auditu IOSA (IATA Operational Safety Audit) preveruje bezpečnosť a kvalitu prevádzky. Letecké spoločnosti zapojené do programu musia preukázať splnenie prísnych medzinárodných štandardov bezpečnosti a kvality.

Kam ďalej?